Barna

Barna

Som barnehagebarn i Norlights Montessoribarnehage, kan barnet forvente en hverdag der det blir sett og hørt, uten unødvendige rammer. Barnet får utfolde seg og være kreativ i sitt eget tempo, noe som bidrar til en mer behagelig atmosfære der ro og orden harmonerer. Omgivelsene er senket ned til barnets høyde og materieller er lett tilgjengelig, og enkelt å forholde seg til. Barnet vil da kjenne på en unik deltakelse i hverdagen, og at det får bidra mye mer enn på en arena som ikke er tilpasset små kropper.

Du får undervisning sammen med 3-4 andre elever som er like gamle som deg, eller ett år eldre eller yngre. Noen temaer kan tas opp i grupper så store som 8 elever. Av og til er det bare du og læreren eller deg sammen med en av dine nye venner.

Barna_04

Barnet i sentrum

Barnehagen skal være en plass der barnet er i sentrum, og det legges opp til en hverdag der lek, læring og vennskap er fokuset. De voksne skal alltid møte barna med raushet og trygge rammer, og være gode støttespillere for små barn i utvikling. Barnet vil da føle seg trygg på at barnehagen er en plass der det får lov til å prøve nye ting, lov til å feile, og lov til å prøve igjen. Det gis rom for å bli kjent med seg selv og personer rundt seg, og at man er en del av en sosial gruppe.

20230803_075355

Vennskapelighet og respekt for hverandre

I barnehagen blir barnet en del av et fellesskap, og lærer at man behandler andre slik man ønsker å bli behandlet selv. De tar del i hverandres læring, og får følelsesmessig respons og tilbakemelding fra andre barn. Dette er en god læring til senere i livet da man tidlig lærer seg å både gi, men også ta imot tilbakemelding på noe man har gjort. Dette skal gjøres med høflighet, respekt og vennlighet, noe vi har fokus på i barnehagen.