Barnas hus

Barnas Hus 3-6 år

Barnas hus er vår avdeling for de eldste barna i barnehagen. Her fortsetter vi å bygge på ferdighetene som barna har lært seg på småbarnsavdelingen, og lar barnet videreutvikle dette. Det settes også fokus på andre området som er spesielt viktige for denne aldersgruppen.

Øving på hverdagen

Barn opplever stor mestring i å kunne gjennomføre de enkle hverdagslige tingene som vi voksne gjør foran barna. Ved å la dem få prøve og feile på disse tingene, vil barna kunne oppleve små seiere, og mer selvstendighet gjennom hverdagen. Dette fører til økt tro på seg selv og gir barna en lavere terskel på å prøve nye aktiviteter. Barn på Barnas hus vil derfor i høy grad motiveres til å øve på hverdagslige ting som å lage mat, dekke bord, rydde/vaske, kle av og på seg selv og lignende.

Sosiale ferdigheter

Vi legger til aktiviteter som bygger på sosiale kunnskaper. Det er nettopp det sosiale aspektet som er viktigst for barn i denne aldersgruppen, hvor vennskap settes høyt. Det legges derfor ofte opp til arbeid som foregår i grupper. På den måten vil barnet få øvd seg på sosiale ferdigheter som for eksempel samarbeid, empati og høflighet.

Materiell

Vi bruker eget montessorimateriell som er stimulerende på en morsom måte, men som også øker forståelsen av fagområder som biologi, geografi, kunst og kultur. Barn streber etter selvstendighet, og dette legger vi til rette for. Vi vil at barna skal få lov til å samle erfaringer og gjøre oppdagelser i sitt eget tempo.

Dagsrytme:

7.00: Barnehagen åpner

07.00-08.00: Våre ansatte tar i mot barna og eventuelle beskjeder fra foreldre

8.00-8.30: Frokost

8.30-11.15: Arbeidsøkt/utegruppe

11.15-11.30: Samling

11.30-12.00: Lunsj

12.00-14.30: Utelek

14.30-15.00: Frukt

15.00- 16.30: Inne- eller utelek.

16.30-16.45: Rydde/stenge

16.45: Barnehagen stenger