FAU/SU

FAU

Det er viktig for oss å ha en god dialog og godt samarbeid med foreldrene til barnehagebarna. Derfor anser vi FAU-arbeidet som en viktig del av barnehagens drift.

For foreldre som ønsker medvirkning i Norlights Montessoribarnehage, har vi to instanser:

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Hver avdeling har valgte representanter som inngår i FAU, og skal være foreldrenes talerør i barnehagen. Deres oppgaver er:

  • Ta del i planlegging av begivenheter i barnehagen.
  • Bidra forslag til tiltak som kan bedre barnehagens kvalitet.
  • Arrangere dugnader i samarbeid med barnehagen
  • Arrangere foreldremøter i forbindelse med viktige saker som foresatte skal drøfte

Dersom det er saker foreldre ønsker å ta opp, kan dette tas opp med FAU-lederen som formidler saken videre til barnehageledelsen.

Det er viktig at foreldre/foresatte samarbeider med FAU gjennom å stille opp og engasjere seg sammen med andre foreldre.

Samarbeidsutvalget (SU)

SU består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, med lik fordeling mellom begge grupper. Dette skal sikre et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ, som har som formål å behandle saker av viktighet. Dette kan være budsjetter og betalingssatser og lignende.