For foresatte

Montessoribarn er utrolig tilpasningsdyktige ettersom de lærer og utforsker både individuelt, og i grupper. Ved å ha barnet sitt Norlights Montessoribarnehage, vil foresatte føle seg trygge på at barnets læring, sosial- og følelsesmessige behov blir ivaretatt. Montessorimiljøet legger til rette for barnets eget ønske til å få ting til på egenhånd, som igjen vil øke sjanser for å lykkes på mange områder videre i livet.

Montessoribarnehager har eksistert i Norge siden 1969. Montessoribarnehagen følger det samme pedagogiske opplegget som resten av verdens montessoribarnehager ettersom metode og materiell er det samme. Blir det nødvendig å flytte over landegrenser, så kan man være trygg på at barnet blir møtt med den samme pedagogiske tilnærmingen uansett hvilken del av verden man bosetter seg i.

Hva kan dere forvente?

Foreldre/foresatte med barn i Norlights Montessoribarnehage kan forvente at deres barn blir sett, hørt og respektert. Vi engasjerer oss i barnets utvikling og legger til rette for en hverdag der barnet er i sentrum, og hvor omgivelsene er deres arena for lek, læring og kreativ utfoldelse.

Vi prioriterer den sosiale utviklingen av barnet, og vårt mål er å sende barna videre med solid tro på seg selv, og alt de kan utrette. Det å dyrke barnets selvbilde er det som står sentralt i et montessorimiljø. Vi deltar aktivt og ser hver enkelte barns unike personlighet, og dyrker videre på denne.

20230808_144737
Småbarna hus_02

Hva forventer vi av dere?

Ved å velge en barnehage med utøvende montessoripedagogikk, har man gjort et bevisst valg angående tilnærmingen til den pedagogiske opplæringen av barnet sitt. Vi ønsker å gjøre alle våre foreldre og foresatte bevisst på de generelle trekkene ved montessoripedagogikken. Det forventes ikke at foreldre/foresatte gjentar og repeterer det pedagogiske opplegget, men heller at de utfyller det ved å vise engasjement og oppmuntring til selvstendighet hjemmets arena. Det forventes at man holder seg oppdatert på den skriftlige informasjonen som blir gitt av barnehagen, og at man stiller opp på foreldremøter, konferansetimer og andre arrangementer i regi av Norlights Montessoribarnehage. På den måten får vi et godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmet, noe som kommer barna til gode.

Det forventes at foreldre/foresatte holder barnehagen oppdatert på hendelser som kan ha påvirkning på barnets hverdag.