Ofte stilte spørsmål

Det er Drammen kommune som koordinerer opptaket for alle barnehagene i Drammen kommune. Systemet for opptak heter Vigilo, og for å søke går man inn på denne siden her: www.drammen.kommune.no/

Prisen for en plass i vår barnehage er fastsatt av regjeringen. Maksprisen er 3000 pr. 1. august 2023. Maksprisen gjelder alle barnehager uavhengig om de er offentlige eller private. I tillegg så har vi betaling for mat som er 450 kr pr. måned. For øvrig informasjon om betaling, og reduksjon av prisen se hjemmesiden til Drammen kommune: www.drammen.kommune.no/tjenester/barnehage/priser/

Montessoribarnehager er forpliktet til å følge offentlige styringsdokumenter som rammeplanen for barnehager, og barnehageloven. I tillegg så bruker vi «Følg barnet» en pedagogisk fagplan for Montessoribarnehagen.

Vår åpningstid er fra 7.00 til 16.45 alle hverdager.

Vi i barnehagen har lagt opp til en besøksdag noen timer i februar hvert år for eventuelle søkere. Det kan også være muligheter for å komme på besøk utenom dette selvfølgelig, alle besøk avtales med styrer i barnehagen. Vi i barnehagen er opptatt av at alle interessenter, og andre samarbeidspartnere skal få svar på eventuelle spørsmål. Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Hverken Montessoripedagogikken generelt, eller Norlights Montessoribarnehage Drammen spesielt, tilhører en religion eller et bestemt livssyn. Montessoripedagogikken er utviklet av Dr. Maria Montessori, en italiensk lege, antropolog og pedagog. Den baserer seg på barnets og menneskets utvikling, og er tilpasset barnets utvikling i dens ulike stadier. Montessoripedagogikken samstemmer med hva nyere forskning forteller oss om hjernes utvikling.

Indre motivasjon er nøkkelen til suksess. For å øke indre motivasjon vil barnet i et Montessorimiljø kunne planlegge dagen sin selv, i samarbeid med Montessoripedagogen. Barnet vil også ha stor frihet til bevegelse, og kunne velge hva han eller hun ønsker å fordype seg i. Dersom barnet viser liten grad av selvstendighet og selvkontroll er det Montessoripedagogen og de andre voksne i miljøet som setter rammene for barnet.

Kort sagt passer Montessoriutdanningen for alle barn. For optimal utnyttelse av barnets utvikling i et Montessorimiljø så er vi avhengig av et godt samarbeid mellom dere der hjemme, og oss i barnehagen. Det betyr at det er viktig at barnet også møter de samme prinsippene hjemme, som i barnehagen. Dere som foreldre, foresatte kan støtte barnets utvikling hjemme ved å engasjere barna i husarbeid, hagearbeid og andre dagligdagse gjøremål. Det kan også med stor fordel være viktig å ha søkelys på barnets indre motivasjon istedenfor å ha en oppdragerstil som benytter seg av belønning, og straff for å motivere barnet til daglige gjøremål. En Montessoriutdanning er basert blant annet på selvstendighet og autonomi, og krever at barnet utøver god selvkontroll for sin alder. Denne selvkontrollen kan øves opp i et miljø med voksne som støtter barnets trang til å utforske verden, og finne mening med sin tilværelse i et bredere perspektiv.

Alle barna i barnehagen vår er prioritert til opptak hos vårt søsterselskap Norlights Montessoriskole Drammen. Vi har også et godt samarbeid når det kommer til å sørge for at overgangen fra barnehagen til skolen skal skje på en best mulig måte både for barnet, og dere foreldre/foresatte. I samarbeid med skolen så er det laget et års hjul for skolestarterne i barnehagen. Denne planen inneholder blant annet oppsatte besøk hos skolen i barnehageåret før skolestart, og den inneholder møter for viktig informasjonsutveksling. Alle aktiviteter skjer i godt samarbeid med dere der hjemme.