Småbarnas hus

Småbarnas hus 0-3 år

Småbarnas hus er vår avdeling for de aller minste. De første tre årene i barnets liv går hovedsakelig ut på å tilegne seg ny kunnskap. Et lite barn absorberer kunnskap fra omgivelsene rundt seg, og har et høyt motivasjonsnivå når det kommer til læring. De viktigste områdene for læring er i denne fasen grovmotorikk, finmotorikk og språk.

Trygge rammer

Det kan være en stor overgang for barna å være borte fra foreldrene. Småbarnas hus er første gang barna starter i barnehage og noen trenger litt tid til denne tilvenningen.

I Norlights Montessoribarnehage Drammen er vi opptatt av å gi god omsorg og skape tilknytning til barna. Vi ønsker å skape en trygg og god relasjon mellom barna og de ansatte. At barn er trygge er i grunn forutsetning for at all læring kan skje. Ved å vise omsorg skapes trygge rammer for barna som gir rom for videre læring.

Motoriske aktiviteter

Vi har fokus på å gi barna mange grovmotoriske aktiviteter, for at barnet selv skal kjenne på hva kroppen kan gjøre. Etter hvert som barnet vokser og får økt grad av grovmotorikk, så legger vi til rette for et miljø der de får øvd seg på finmotoriske aktiviteter, slik som å bære av bordet, drikke av glass, og gå på do, for å nevne noe. Dette går gradvis over til en mer selvstendig hverdag for barnet, der de selv klarer å smøre frokost, kutter frukt, og rydder/vasker opp etter seg etter mat og andre aktiviteter.

Vi følger det enkelte barns motoriske utvikling, og gir dem muligheten til å få utforske hva de selv kan og vil gjøre. Vi ser at barn liker å gjøre det de voksne gjør, og at de oppnår stor grad av mestringsfølelse og glede når de får det til. Samtidig er små barn følelsesstyrte og trenger at vi voksne er til stede for å gi støtte, og motivere til å prøve igjen og igjen. Dette bidrar til at barnet selv forstår at øving gjør mester.

Språk

Vi har stort fokus på språk, og vi setter riktige ord på observasjoner sammen med barna. De har en stor evne til å lære seg et mer avansert språk, hvis vi gir dem muligheten til det. Vi bruker språkmateriell, synger sanger og leser bøker. otorikk, finmotorikk og språk.

Dagsrytme:

7.00: Barnehagen åpner

07:00-08:00: Våre ansatte tar i mot barna og tar i mot eventuelle beskjeder fra foreldre

8.00-8.30: Frokost

8.30-10.30: Aktiviteter, inne- eller utelek.

10.30-10.45: Bleieskift

10.45-11.00: Samling

11.00-11.30: Lunsj

11.30-13.45: Hvile/Sovetid

13.45-14.00: Bleieskift

14.00-14.30: Frukt

14.30- 16.30: Lek

16.30-16.45: Rydde/stenge

16.45: Barnehagen stenger